Västrarp 1:1, Västrarpsgården

Beteckningen är efter ek. kartan 1927.