Storaryds by

By som bestått/består av flera gårdar och torp.

Äldsta belägg för Storaryd är från 1584 enligt Riksantikvarieämbetet.

Johan Wendt skrivit en bok/häfte om hela byn (finns i Riseberga-Färingtoftas hembygdsförenings arkiv).