Arrendekontrakt mellan Herrevadskloster och Spångkrogen