Ruveröds kvarn

Ruveröds vattenkvarnsanläggning består av ett litet envånings boningshus byggt i skiftesverk med stolpar och båle av eke och under halmtak samt inrymmande stuga, kök, kammare och spiskammare samt ett invid detta beläget kvarnhus likaledes byggt i skiftesverk av eke och med fullständigt bevarad kvarninredning. Även denna sistnämnda byggnad är i en våning och under halmtak och inrymmer en enda lokal nämligen kvarnkammaren

 


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 23:21:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2018-12-05 15:07:30) Kontakta föreningen