Ruveröd äldre foto

Ruveröd äldre foto
Ruveröds mölla gammal bild ev. från 1900 talets början.
Fotograf

Okänd