Kvarnen i Ruveröd

Kvarnen i Ruveröd
Bostaden och gaveln på Ruveröds kvarn.
Foto 1243 i Hembygdsföreningens fotoarkiv
Fotograf

Okänd