Ruveröds by

Ruveröds by utgörs av gården Ruveröd 1, även kallad Carlstorp, till gården hörande torp och kvarn.