Värgapet

Gård med torp vid Östra Sorrödssjön i Riseberga socken.