Riseberga stärkelsefabrik

Stärkelsefabriken i Riseberga är belägen på norra sidan av Rönneå strax intill Kättabro.