Svensköp

Torp under gården Hagen i Riseberga by i Riseberga socken.