Riseberga 3

Under bet. Riseberga 3 finns flera gårdar, torp och hus, bl.a. prästgården.