Brohuset, Hovslagarbostället

Boställe vid Norra Skånska Kavalleriregementet anslaget till Regementshovslagaren.