Brohuset, samlad bebyggelse

Samlad bebyggelse på norra sidan av Rönneå vid Spången.