Köp Smålanden nr 3, beskrivning av innehåll i handling 431