Samuel Gustaf Engdahl

Samuel Gustaf Engdahl
Samuel Gustaf Engdahl (1799-1868) Kunglig Hovpredikant, kyrkoherde i Riseberga och Färingtofta församlingar.
Fotograf

Okänd