Allarp 1:78 Asks gård

Allarp 1:78 Asks gård eller huset vid dammen, under Allarps Gård 3/16 mtl i Riseberga församling.

Huset låg alldeles ut med vägen till Allarps Gården på höger sida. När huset blev byggt är inte känt.

Axel Tuvesson har berättat att Allarps Gården hade häststall i någon del av huset. Det kan ha varit redan på 1880-talet när Major Wilkens skaffade arrendator, som de bodde här med sina familjer. Efter branden på Allarps Gården 1893 hade Wilkens gifta gårdsdrängar som bodde här.

När AB Allarps Gård köpte fastigheten 1903, hade de också anställda som bodde här.

1909 köper Stenhuggaren Jöns Björklund marken av AB Allarps Gård, så detta blev en egen jordbruksfastighet. Allarp 1:78, detta nummer är sedan ändrat på grund av ändringar i arealen under årens lopp.

1914 köper Per Jönsson från Liagården fastigheten. Efter Pers bortgång driver änkan Helena och sonen Axel gården vidare till 1923.

1923-1929 Äger Alfred Hertzberg gården.

1929 kommer Lantbrukaren och Stenhuggaren Per Karlsson från Brandsberga hit och blir ägare. Här bor också hans föräldrar en tid inhyse. Denna familj byggde de uthuslängor som finns kvar idag. Det gjordes 1929-1930. De ligger uppe på backen där det nya boninghuset också blev byggt. Det lät näste ägare Nils Roth göra 1950-1951.

1943-1953 Nils Roth med familj.

Det gamla boninghuset som låg nere vid vägen till Allarps gården revs 1953.

1953-1984 Arvid Ask med familj kom från Falkalunds gård i Färingtofta och bodde där till sin död 1984.

1970 arrenderade Arvid Ask ut marken till Erik Roslund i Råröd. Efter Arvids bortgång såldes fastigheten till arrendatorn som lät stycka från tomt med byggnader och sålde då dessa till Christer Toft. Denna fastighet är sedan såld ytterligare en gång till.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:30:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:30:04) Kontakta föreningen