Allarp 1:41 Bernhard Roths

Allarp 1:41 Bernhard Roths gård, under Allarps Gård nr.1

Marken till denna fastighet köper Bernhard Julius Roth av AB Allarps Gård 1905. Bernhard och Emma bodde då på Knallarehyttan där fyra av barnen är födda. Bernhard byggde husen här och de flyttade in här 1906.

1909 säljer Bernhard en del mark till sin svåger Johan Edvard Stålbrandt som är gift med Elina Nilsson som är systrer till Bernhard. Den fastigheten heter Allarp 1:72. Familjen Ståhlbrandt bodde inhyse hos Bernhard och Emma medan de byggde huset. De hade bott tillsammans på Knallarehyttan också.

1943 dog Emma Roth

Bernhard lämnar 1944 över gården till sonen Henning.

1950 dog Bernhard Julius Roth.

Henning gifte sej med Inga Olofsson 1952. De fick två barn tillsammans.

Henning köpte till mark, Allarp 1:42 Karl Augustssons, Ljung 1:10 och Ljung 1:15 Engdahls mark. Fastigheten heter nu Allarp 12:1.

Sonen Kent tog över gården 1980.

1983 den 2 december omkommer hustrun Inga och sonen Kent i en stor bilolycka, Henning blev också skadad men överlevde. Han dog 20 mars 1984

Gården blev då såld till Sven Åke Andersson, den gick då ur släkten Roth.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:22:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-22 11:22:01) Kontakta föreningen