Anna Rasmusson f. 1838 i Danmark här med sin fader Rasmus