Anna född Rasmusson 1839 i Danmark

Anna född Rasmusson 1839 i Danmark
Anna född Rasmusson i Danmark. Var gift med Hans Olsson senare med Morten Morgan Mortensson båda på Allarpsgården