Äktaboden 1:4, 1:8, Johan Jönssons

Området här tillhörde fram till 1858 byn Skälleberga, Skelleberga, men genom ett skifte då så blev det hemmanet Äktaboden 1/16 mtl, och åbo var då Bengt Månsson, som 1862 friköpte gården från Hamiltons på Gustafsborgs Säteri i Perstorp.

Bengt bodde då inte just här, utan på torpet Backabo, Backaboda, som låg några hundra meter västerut, uppe på backen (finns ruiner idag, 2017). Hemmanet fick sen bet. 1:4, och Ola Larsson o.h.h. Botilda Troedsdotter köpte gården 1887, och deras son Ludvig Olsson o.h.h. Anna Nilsdotter köpte gården 1904 av Ludvigs föräldrar, och ca då byggdes husen här (enligt uppgift från bl.a. Ludvigs barn).

Enligt  boken "Skånes bebyggelse" 1959: "Mangårdsbyggnad och ladugård från början av 1900-talet". Här, eller åtminstone i närheten, låg förut ett torp benämnt Skellsö, Skällsö, och/eller Gunillas torp.

Se även Äktaboden 1:4, Backabo.

Ludvig Olsson sålde gården i februari 1918 till Harry Nilsson och Joel Svensson, och dessa sålde den månaden efter till Viktor Nilsson, och i juni 1918 sålde Viktor den till Johan o Hillevi Jönsson och 1950-1966 var Riseberga kommun ägare, ca 1966-67 köpte Kronan det, och 1967 blev Valfrid Nilsson i Farstorp ägare till 1:4.

!950-1959 var Otto Algot (August?) Olsson med familj arrendator här, och ca 1962 styckades själva husen ifrån och blev då Äktaboden 1:8.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2017-11-23 17:27:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-02-26 18:04:27) Kontakta föreningen