Arealinventering 1917, Äktaboden, Johan Jönssons

Arealinventering 1917, Äktaboden, Johan Jönssons
Från Klippans kommunarkiv.
ARKIV: Riseberga kommun
Arealdeklaration 1917, F: 3