Deklarationsuppg. 1917, Äktaboden, Johan Jönssons, sid 1

Deklarationsuppg. 1917, Äktaboden, Johan Jönssons, sid 1
Från Klippans kommunarkiv.
ARKIV: Riseberga kommun
Ransoneringshandlingar, deklarationer av säd, 1917	 F:14