Ur Skånes bebyggelse 1959, Äktaboden, Oskar Thelanders