Äktaboden 1:4, Backabo

 

Skrevs ibland även Backaboda, och torpet ägdes av Hamiltons på Gustafsborgs Säteri i Perstorp, och tillhörde Skälleberga by fram till 1858. Efter ett skifte 1858 blev det hemmanet Äktaboden 1/16 mtl, senare bet, 1:4, och i början på 1860-talet friköptes det av Bengt Månsson.

Ola Månsson dog här 1810, och han hade bott här sen minst 1780-talet, och då tar hans son Måns Olsson över som torpare/husman. Måns gifter sig 1812 med Bengta Bengtsdotter, och ca 1851 gifter sig deras dotter Elna med Bengt Månsson från Hörja, och då blir de torpare här.

Bengt och Elna köper Backabo ca 1862, och då hade det blivit ett hemman i Äktaboden.

Enligt beskrivning på hemmanet 1870 står för Bengt Månssons 1/16 mtl: ”Värderat till 1800 Rd. 5 Tnd åker, 15 lass dels kärrhö dels hårdvallshö, ingen skog eller torvmosse, 1 boningshus 30 alnar långt 9 alnar brett sammanbyggt med loge och logolv samt en ladugårdsbyggnad av sten inredd till fähus och stall.”

Elna dog här 1863 och Bengt gifte om sig 1865 med Bengta Johansdotter från Perstorp. Bengt dog här 1886, och året efter säljer hans arvingar det till Ola Larsson o.h.h. Botilda Troedsdotter.  Ola och Botilda säljer gården 1904 till deras son Ludvig Olsson o.h.h. Anna Nilsdotter, och dessa bygger nya byggnader på den plats där nuvarande Äktaboden 1:8 ligger, och Ola och hans hustru bor kvar på Backabo som blir deras undantag. Troligtvis bor de kvar här till 1916, då Ola dog och troligtvis revs husen strax efter. Ludvig och hans familj, inkl. modern Botilda, flyttar 1918 till Anderstorp, Riseberga.

Se även Äktaboden 1:4, 1:8, Johan Jönssons.

 

 


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2017-10-17 20:46:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-02-27 15:05:05) Kontakta föreningen