Arealinventering 1917, Äktabogården

Arealinventering 1917, Äktabogården
Från Klippans kommunarkiv.
ARKIV: Riseberga kommun
Arealdeklaration 1917, F: 3