Helmer Rosengren i Äktaboden

Helmer Rosengren i Äktaboden
Foto från fotodatabasen "Blomgrens bilder"
Fotograf

Axel Blomgren Klippan/Ljungbyhed