Mordbrand i Äktaboden 1875

Mordbrand i Äktaboden 1875
Ur Sydsvenska Dagbladet 25 jan 1875