Ombyggnad av turisthotellet i Skäralid 1934 och karta på dansbanan