Åstratorp 1:4, 1:27, adr. 2278, Gäddastorp

Torpet Gäddastorp hörde till byn Åstratorp, som i sin tur ägdes av Gustafsborgs Säteri i Perstorp, se mer info via "Åstratorps by".

På Skånska rekognoseringskartan 1812-15 är det utsatt och benämnt Geddastorp. På skifteskartor från ca 1858 står "Sven Heljas trädgård med tomter".

Enligt de första husförhören 1810- står Bengt Pålsson (f. 1765 i Torup- död 1837 Gäddastorp) med hustrun Nilla Nilsdotter (f. 1771 Färingtofta- död 1841 Gäddastorp) och barn skrivna på Gäddastorp. Bengt har tillsammans med föräldrarna Pål Månsson och Anna Svensdotter (f. 1739 i Åstratorp) enligt mantalslängderna varit skrivna som inhyses i Åstratorp sen 1774, och efter 1782 verkar föräldrarna stå som inhyses till Bengt på ett gatuhus här, och det är troligen Gäddastorp.

Efter Bengts död 1837 blir sonen Nils (f. 1801 här) torpare här fram till sin död 1842.

År 1843 blir Sven Helgesson (f. 1802 i Järbäck, Riseberga) o.h.h. Johanna Påhlsdotter (f. 1812 Herrevadskloster) torpare här. De hade förut arrenderat Åstratorpsgården. Sven dog här 1863, skriven som torpare, snickare, utfattig. Änkan Johanna bor troligen kvar här till 1871.

Omkr. 1862-63 blir torpet ett hemman på 1/32 mtl, och Hamiltons på Gustafsborgs Säteri sålde på auktion då ut en del av sina hemman. Ägare och åbo här står sen 1863 Anders Andersson (f. 1809 Äktaboden, Riseberga) o.h.h. Olu Eliasdotter (f. 1811 Torup). Efter att hela Gustafsborgs Säteri säljs 1867 till Carl Wendt blir det en del tvister i Häradsrätten vem som egentligen är ägare till gårdarna, så omkring 1870 står åter Gustafsborg som ägare här, men Anders står kvar som åbo/arrendator här till ca 1878.

Troligtvis bodde här som inhyses åren 1880- ca 1882 f.d. skånske husaren Sven Nilsson Thulin (f. 31/3 1850 i Riseberga) o.h.h. Johanna Bengtsdotter (f. 1/6 1843 Färingtofta) och deras barn.

 

 


Enligt inskrivningsdomaren i Norra Åsbo domsaga:

Per Nilsson köper 1:4, 1/32 mtl, enligt köpekontrakt 22/2 och köpebrev 23/10 1881 av Carl Wendt, som fått fastebrev på 5/24 mtl i april 1873.

Johannes Persson köper av Per Nilsson enligt köpekontrakt den 27/3 1906.

Albin Andreasson köper av Per Nilsson enligt köpebrev i mars 1918.

Karl Edvin Thomasson köper av Andreasson i aug. 1918.

Svante Olsson köpt enligt auktionsprot. och salubrev i mars 1926 av Edvin Thomassons konkursbo.

Nils Johansson köpt av Svante Olsson o.h.h. Ida i augusti 1926. (Svante och Ida bodde aldrig här)


Nils Johansson o.h.h. Elna Björklund sålde 1949 till Nils Svensson o.h.h. Inga, f. Persson.

Nils Svensson (f. 1911 i Svenstorp 1, Riseberga) dog här 1986, hustrun Inga (f. 1922 i Brunnby- död 2006 i Perstorp) bodde kvar här i några år, men fastigheten såldes 1990 till Ingemar Nilsson (f. 1943 i Hässleholm)

Ingemar dog här 2016, och då såldes fastigheten till Gustafsborgs Säteri.

Byggnaderna och ca 4 ha mark styckas av och får bet. Åstratorp 1:27.


 

Ovanst. Per Nilsson, f.  1838 i Kolleberga, Riseberga- död 1913 i Hallagården, gift 1866 med Nelly Maria Nilsson (hon f. 1848 i Ängaröd, Riseberga- död 1896 i Åstratorp). De arrenderade gården Åstratorp 1:3 från ca 1866 till 1881. Per gift  1897 i 2:a giftet med Karolina Jönsson från Örkelljunga.

Ovanst. Johannes Persson var född 1855 i N. Rörum- död 1934 V. Forestad 4, gift 1896 med Cecilia Månsson, f. 1868 N. Rörum- död 1958 Harthus 1:5.

Ovanst. Edvin Thomasson, f. 1877 i Sorröd, Riseberga-död 1954 i Perstorp, gift 1903 med Annie Olsson, f. 1884 i Riseberga-död 1963 i Perstorp.

Ovanst. Nils Johansson var född 1894 i Snälleröd, Färingtofta, - död 1986 i Perstorp, och hans hustru Elna Björklund var född 1898 i Fjelie - död 1980 i Perstorp.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2019-08-09 19:22:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-10-08 18:04:22) Kontakta föreningen