Åstratorp 1:12 Ljungbäcks

Avstyckades 1931 från Åstratorp 1:6, Getakroken, (ca 2600 kvm) och köptes då av Nils Ljungbäck, (enligt ensittarlagen), men enligt uppgifter från släkten hade han byggt det redan i början på 1900-talet, troligen 1902, och bott här sen dess. Och det lär vara byggt av material från ett torp i Torsjö eller Ruveröd.

Även Nils mormor Kelu och hans mor Cecilia bodde här.

Nils jobbade bl.a. på tegelbruket i Klippan.

Han dog här 1973 ogift och barnlös, och sen var huset i släktens ägo fram till ca 2015.

Ur Wikipedia:

Ensittarlagen är en lag som gällde 1918-76, med revideringar 1920 och 1925, och bestämde att den som ägde ett eget hem på mark som ägdes av någon annan fick rätt att friköpa marken under vissa förutsättningar, även om markägaren motsatte sig detta. Lagen gällde inte mark ägd av det allmänna som staten, kommunen, etc. Två villkor måste vara uppfyllda:

  1. Boningshusets värde måste uppgå till minst en fjärdedel av markens och byggnadernas sammanlagda värde.
  2. Markområdet måste ha varit ur markägarens besittning i minst tio år, eller upplåten till nyttjaren med sådana villkor att den skulle förbli i dennes besittning i minst tio år.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2018-12-25 15:54:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-03-12 10:30:25) Kontakta föreningen