Åstratorp 1:6, Getakroken

 

Anton Nilsson på Åstratorpsgården köpte gården 1942, och här bodde Anton och hans hustru Gustafa när de dog. Gustafas farföräldrar Anders Nilsson och Johanna Andersdotter hade bott här 1862-1873.

 

Enligt Inskrivningsdomaren i N. Åsbo domsagas arkiv:

Thomas Ljungbäck enligt köpekontr. 18 febr och köpebrev 24 maj 1882, lagfart 6 juni 1882, av Carl Wendt som fått faste på 5/24 mtl den 16 april 1873 och lagfart på 5/48 den 7 mars 1876.

Olof Andersson enligt köpekontrakt 28 febr 1901 av Thomas Ljungbäcks dödsbodelägare. Lagfart 22 nov 1902. Delägarna var Cecilia Ljungbäck, Nils Alfred Ljungbäck, Ellida Ljungbäck g.m. Nils Holst, Gerda Ljungbäck.

Gustaf Theodor Olofsson enligt köpebrev den 2 april 1906, och lagfart den 11 april 1910, av Olof Andersson och Carolina Malmqvist.

Ludvig Jönsson enligt köpebrev 4 juni 1910, lagfart 5 sept 1910, av Gustaf Olofsson.

Johanna Jönssons bodelägare enligt bouppt. 29 sept 1915, lagfart 2 april 1917, av Johanna Jönsson.

A. Ekstrand och Anders Olsson (bodde ej här) enligt köpebrev 14 mars 1917, lagfart 2 april 1917, av Johanna Jönssons bodelägare.

Martin Svensson enligt köpebrev 14 mars 1917, lagfart 2 april 1917, av Ekstrand och Olsson.

Gottfrid Andersson enligt kpb. 14 mars 1918, lagfart 4 juni 1918, av Martin Svensson.

Lars Andersson enligt salubr. 3 febr 1927, lagfart 7 febr 1927, av Gottfrid Andersson o.h.h. Ester Andersson.

P. Bengtsson och Hilda Bengtsson (bodde ej här) enligt kpb. 6 febr 1931, lagfart 7 april 1931, av Lars Andersson o.h.h. Ester Andersson.

Anders Gersne (bodde ej här) enligt kpb. 6 febr 1931, lagfart 7 april 1931, av P. Bengtsson o.h.h. Hilda Bengtsson.

Algot Lindkvist (bodde ej här) enligt kpb. 7 nov 1931, lagfart 21 dec 1931, av Anders Gersne o.h.h. Karin Gersne.

Joel Andersson (bodde ej här) enligt kpb. 12 jan 1932, lagfart 31 maj 1932, av Algot Lindkvist o.h.h. Sonja Lindkvist.

Danske undersåten Paul Henning Pers (bodde ej här) enligt kpk. 12 dec 1932 och kpb. 21 febr 1933, lagfart 7 mars 1934, av Joel Andersson o.h.h. Elfrida Andersson.


 

År 1942 köpte Anton Nilsson gården av ?


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2018-01-15 18:25:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Bengtsson (2019-11-15 15:43:01) Kontakta föreningen