Arealinventering 1917, Åstratorp, Getakroken

Arealinventering 1917, Åstratorp, Getakroken
Från Klippans kommunarkiv.
ARKIV: Riseberga kommun
Arealdeklaration 1917, F: 3