Åstratorp 1:9, Björnhult eller Fröknarna Perssons

Namnet Björnhult (eller ibland Björnhuset) är utsatt och namngett på skifteskartan 1856-59 och på SGU-kartan 1874-77, utsatt men ej namngett på Skånska rekognosceringskartan från 1815-20. Det är omnämnt i kyrkböckerna, (minst från 1810, försvinner omkr 1865) men namnet har försvunnit ur folkmun. Däremot säger många "Fröknarna Perssons", och det är därför att ogifta systrarna Ester och Ebba Persson ägde gården 1938-1969, men de bodde aldrig här utan hyrde ibland ut huset. Systrarna Persson bodde i Sjöleden i Ljungbyhed, och därför är vägen ner till Björnhult nu kallad "Sjöledens väg", vilket ju är helt missvisande.

 

Enligt de första husförhören 1810- bodde här husmannen och f.d. soldaten Sven Holmgren (f. 1770 Skällebergahus- död 1834 Björnhult) och hans hustru Maria Elisabet Dreizig (f. 1776 Brohuset- död ca 1846-51) och deras barn. Familjen kom hit ca 1810 och innan dess bodde de några år i Skälleberga och innan dess bodde de i V. Torup.

Står i mantalslängderna att han är avskedad som bräcklig och hon är tiggerska.

Står i husförhörslängderna att de är utfattiga.

Efter ca 1825 står de som inhyses, och hit som husman/torpare kommer Ola Nilsson Lång (f. 1786 i N. Rörum- död 1874 Riseberga fattighus) och hans hustru Kerstina/Kristina Andersdotter (f, 1792 i Gråmanstorp- död 1867 Björnhult) och deras 2 barn.

Efter ca 1852 står de som undantagsfolk eller inhyses.

Torpare här från ca 1852 till ca 1862 är Nils Andersson (f. 1813 Äktabogården- död 1880 Åstratorp, fattighjon) och hans hustru Cecilia Hansdotter (f. 1819 Skällebergahus- död 1893 Åstratorp, fattighjon), efter 1862 står de här som inhyses. Åren 1838-52 bodde de på torpet Hässleholm i Skälleberga.

 

År 1882 blev torpet Björnhult avstyckat från Åstratorp 1/8 mtl och blev ett hemman på 1/32 mtl, ca 26 ha, och såldes då av Wendt på Gustafsborgs Säteri till Sven Wendel.


Enligt Inskrivningsdomarens arkiv 1876-:

S. Wendel enligt köpekontrakt 14 april 1882 och köpebrev 17 nov 1883 av Carl Wendt, lagfart 1884.

Mathilda Olsson (hustru till S. Wendel som köper halva fastigheten) enligt köpebrev nov 1884 på 1/64 mtl av S. Wendel, lagfart 1885.

Janne Sjöberg o.h.h. Nelly Sjöberg enligt köpebrev 6 sept 1894 av Sven Wendel och Matilda Olsson, lagfart 1894.

Nils Larsson enligt köpebrev 19 jan 1912 av Janne och Nelly Sjöberg, lagfart 1912.

Nils Larssons bodelägare enligt bouppt. 2 febr 1915 av Nils Larsson, lagfart 1916.

Hjalmar Nilsson enligt köpebrev 2 mars 1915 av Nils Larssons bodelägare, lagfart 1916.

Arvid Persson o.h.h. Olga Ingeborg Persson enligt köpebrev 16 april 1921 av Hjalmar Nilsson, lagfart 1921.

Axel Jönsson o.h.h. Hilda Jönsson enligt köpebrev 26 maj 1925 av Arvid och Olga Persson, lagfart 1925.

Arnold Gunnar Jönsson enligt köpekontrakt 13 okt 1934 av Axel och Hilda Jönsson, lagfart 1935.

Anton Nilsson enligt salubrev 17 april 1937 av Gunnar Jönsson, lagfart 1938. (Anton bodde inte här)

Ester och Ebba Persson enligt köpekontrakt 8 okt 1938 av Anton Nilsson o.h.h. Gustava Nilsson, lagfart 1939. (Systrarna Persson bodde inte här, huset hyrdes ut ibland).

Maria Wendt från Perstorp köpte fastigheten 1969 av systrarna Persson. (Maria bodde inte här)


Maria Wendt sålde 1971 till Gustafsborgs Säteri, som fortfarande (2019) äger marken.

Huset hyrdes ut några år, men ca 1980 styckades det av och fick beteckningen Åstratorp 1:20, och köptes av makarna Bengt och Kerstin Ingvarsson. Dessa sålde det 1989 till Tom och Lisbeth Jönsson.

 

 

Ovanst. Sven Andersson Wendel var född 1845 i Äktaboden- död 1901 Riseberga 3, och hans hustru Mathilda Olsson var född 1849 i Klingstorp, Färingtofta- död 1897 i Värgapet, Riseberga.

 

Ovanst. Janne Olsson Sjöberg, (f. 1864 Bjerröd i Färingtofta – trol. död i Amerika), och hans hustru Nelly Olsson, (f. 1863 i Starhult, Färingtofta- trol. död i Amerika) bodde inte här så länge fast de ägde gården, dels var de några år i Amerika dels bodde de i Perstorp, så troliga/möjliga arrendatorer här från ca 1895 till ca 1910 var Ludvig Jönsson (f. 1858 N. Rörum- död 1941 Ingelstorp, Riseberga), och hans hustru Johanna Nilsson (f. 1866 N. Rörum- död 1915 Åstratorp 1:6). År 1910 köpte de gården Åstratorp 1:6, Getakroken.

 

Ovanst. Spele-Nils Larsson var född 1838 i Spelehuset, Åstratorp- död här 1914. Hans hustru var Johanna, född 1846 i Havahuset, Bökesåkra- död 1922 i Helsingborg.

 

Ovanst. Spele-Hjalmar Nilsson, dotterson till Spele-Nils, var född 1895 i V. Sönnarslöv- död i Perstorp 1981. Här bodde då också Hjalmars moster Elmina (f. 1879 ) och hennes barn Hedvig (f. 1900) och Henning (f. 1908).

 

Ovanst. Arvid Persson var född 1893 i Vedby- död 1986 i Skånes Fagerhult, och hustrun Olga Schön var född 1895 i Lund- död 1972 i Skånes Fagerhult. De flyttade till Färingtofta 1925.

 

Ovanst. Axel Jönsson var född 1875 i Rögnaröd, Färingtofta- död 1958 i Perstorp, och hans hustru Hilda Engdahl var född 1872 i Koholma 3, Färingtofta- död 1959 i Perstorp.

 

Ovanst. Gunnar Jönsson var son till Axel och Hilda, och han var född 1909 i Färingtofta- död 1991 i Sorröd, Riseberga.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2017-11-08 20:00:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Bengtsson (2019-10-27 18:16:58) Kontakta föreningen