Åstratorp 1:11, Tvärta-Thelanders eller Karlssons

Bet. enligt ekonomiska kartan 1927, 0,5 ha, då även i sambruk med Bökesåkra 1:5.

Snickaren Thelander Persson (kallades allmänt för Tvärta-Thelander) från Rosenhult, Perstorp, köpte denna markbit 1884 för 200 kr. Den blev då avstyckad från Åstratorp 1:10, som Nils Hansson och hans hustru Elise Stoltz då ägde.

år 1904 köpte Tvärta-Thelander en bit mark (ca 15 ha) som då avstyckades från Bökesåkragården, och fick beteckn. Bökesåkra 1:5.

Thelander dog här 1936, och då köpte Gunnar Persson det. Han bodde här till 1944 då han sålde det (bortsett från Bökesåkra 1:5) till August och Einar Ekstrand, men dessa bodde inte här utan sålde det direkt vidare till Henry och Ebba Karlsson, och deras barn bor kvar här än idag (2017).