Arealinventering 1917, Åstratorp, Tvärta-Thelander

Arealinventering 1917, Åstratorp, Tvärta-Thelander
Från Klippans kommunarkiv.
ARKIV: Riseberga kommun
Arealdeklaration 1917, F: 3