Åstratorp 1:8, Spelehuset eller Malte Jons

Skrevs/kallades också Spelestället eller Spelmanshus. I slutet på 1700-talet och början på 1800-talet, skrevs det ibland som Skällebergahus och ibland som Åstratorpshus. Vid denna tid var man i olika skrivna handlingar lite osäker på till vilken by torpet hörde, och för torparna hade det egentligen ingen större betydelse, efter som de betalade, via dagsverke och/eller arrende, direkt till Hamiltons på Gustafsborgs Säteri. Det var först vid skiftet 1858, då flera torp blev gårdar med tilldelade mantal, som gränserna blev noggrant satta. Flera torp som förut hörde till Skälleberga by, hamnade då i Åstratorp, Äktaboden eller Bökesåkra.

Idag (2017) finns inga byggnader kvar, (de sista revs omkr. 2005) men en jordkällare finns.

Vägen in till huset är döpt till "Maltejons väg", och det är efter Malte Johnsson, som arrenderade gården från mitten på 1960-talet till slutet på 1970-talet.

Torpet Spelehuset är utsatt med namn på Krigsarkivets rekognoseringskarta från omkr. 1815, och en skifteskarta från omkr. 1858, och namnet finns kvar i folkmun, åtminstone bland de riktigt gamle i bygden. Namnet har det efter att en häradsspeleman, Lars Månsson Törnkvist, bodde här på 1760-talet. Och troligen var han den förste som hade torpet.

Lars Törnkvist dog här 1788, och då tog hans son Nils Larsson över torpet.

Nils Larsson, född här 1768 (död på 1830-talet) lämnade över torpet 1821 till sin son Lars Nilsson, som var född här 1795, död här 1869 som undantagsman, och han blev arrendator här när torpet 1858 blev gården Åstratorp 1 1/8 mtl

När Hamilton på Gustafsborg på auktion 1862 sålde gårdarna här i trakten, köptes gården av Lars son Nils Larsson, född här 1838. (enl. bl.a. N. Åsbo Häradrätt AIIa:24, 1867. N. Åsbo Ägodelningsrätt FI:4, 1850-1874)

År 1867 köpte Carl Wendt hela Gustafsborg, och efter en del turer i domstolen med bl.a. "advokaten" Samuel Tullberg som aktivast, de s.k. Tullbergsoroligheterna, så blev gårdarna häromkring ånyo utbjudna på auktion 1871. (bl.a. enligt Johan Wendts bok "Gustafsborgs Historia"). Men Nils Larsson påstod att han redan sålt gården vidare, så efter många turer i domstolen (bl.a. i N. Åsbo Häradsrätt AIa: 345, 346,347) så blev slutresultatet att Nils Larsson blev vräkt påsken 1872, och 1873 blev han dömd till 1 års fängelse för bedrägeri, dessutom 3 månader för hemfridsbrott eftersom han dagen efter vräkningen flyttade med familjen in igen.

Så gården hamnade i Carl Wendts ägor, och troligen arrenderades den ut tills den 1884 såldes.

År 1884 köpte Olof Andersson o.h.h. Elna Pålsson gården av C. Wendt på Gustafsborg. De kom närmast från torpet Sjöhuset, som också ägdes av Gustafsborgs säteri.

År 1899 tog deras son Nils Olofsson Holst o.h.h. Elida Ljungbäck över gården, och de hade den till 1917.

Sen har den bytt ägare många gånger:

1917-1918  Johan Jönsson (köpte sen gård i Äktaboden)

1918-1921  Johan Palemon Karlsson

1921-1923   Oskar och Ida Dahlkvist

1923-1925   Per Olof Olsson Lindkvist

1925-1935   Olfrid Larsson

1935-1943   Herman Rosengren (1936 köpte Herman även Åstratorp 1:7, där fanns inga byggnader)

1943-1970   Maria Wendt, hon bodde inte här, och under den tiden fanns här flera olika arrendatorer

1971-            Gustafsborgs Säteri


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2017-11-07 20:01:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Bengtsson (2019-11-13 20:16:23) Kontakta föreningen