Aftonbladet 5 jan 1874, prel. Hovrättsutslag ang. fastighetsköp Åstratorp