Deklarationsuppg. 1917, Åstratorp, Spelehuset, sid 2

Deklarationsuppg. 1917, Åstratorp, Spelehuset, sid 2
Från Klippans kommunarkiv.
 ARKIV: Riseberga kommun
 Ransoneringshandlingar, deklarationer av säd, 1917 F:14