Åstratorp 1:5, Åstratorpsgården

Troligen den ursprungliga gården i Åstratorp, omnämnd från minst 1600-talet.

Bet. enligt ek. kartan 1927, 5/48 mtl, 58,5 ha, ägare var då Anton Nilsson.

Nu är byggnaderna + ca 7 ha mark avstyckat och har bet. Åstratorp 1:22, resten av marken, tillsammans med f.d. marken till Bökesåkragården 1:4, har nu bet. Åstratorp 1:21. Ett område på ca 1 ha utmed Åstratorpsvägen är avstyckat och bebyggt, och har bet. Åstratorp 1:26.