Arealinventering 1917, Åstratorpsgården

Arealinventering 1917, Åstratorpsgården
Från Klippans kommunarkiv.
ARKIV: Riseberga kommun
Arealdeklaration 1917, F: 3