Åstratorp by

Fram till 1658 hörde byn, liksom de flesta byarna/gårdarna häromkring, till Herrevadskloster, som Danska Kronan varit ägare till sen reformationen i mitten på 1530-talet. Därefter var Svenska Kronan ägare, blev s.k. kronojord. Men i slutet på 1600-talet blev Henrikstorps/Skånska glasbruket i Perstorp ägare, och i början på 1760-talet köpte grevarna Hamilton på Barsebäck glasbruket, och bildade Gustafsborgs Säteri i Perstorp, och då blev de ägare. Byn bestod av 2 gårdar på vardera 3/16 mtl, och troligen var detta en s.k. dubbelgård, dvs de två åboarna/arrendatorerna bodde på samma gård, och troligtvis har den legat där den gård som här i Bygdeband kallas Åstratorpsgården nu ligger.

Fram till omkring 1840 finns 2 brukningsenheter/gårdar på 3/16 mtl, men sen sammanslås de till en gård på 3/8 mtl, och den förste åbon på den är Jöns Götrick.

I slutet på 1850-talet görs ett skifte på Gustafsborgs Säteri, och Åstratorp 3/8 mtl delas till: 5/24 mtl (=Åstratorpsgården), 1/8 mtl (= f.d. torpet Spelehuset) och 1/24 mtl (= f.d. torpet Träteporten).

Hamiltons på Gustafsborg börjar 1862 genom offentlig auktion sälja ut några av sina gårdar, och i samband med det delas Åstratorp 5/24 mtl till: 5/48 mtl (=Åstratorpsgården), 1/32 mtl (= f.d. torpet Gäddastorp) och 7/96 mtl (= s.k. Getakroken).

År 1867 säljs Gustafsborgs Säteri till Carl Wendt, och därefter följer en hel del tvister i Norra Åsbo Häradsrätt om äganderätten till gårdarna. De som köpt gårdarna på auktionen 1862, och som de sen fick lagfart på, menade att de var ägare till sin gård, men Wendt menade att enligt kontraktet när han köpte Gustafsborgs Säteri så ingick gårdarna i köpet.  Sedan tidigare var även Samuel Tullberg inblandad (de s.k. ”Tullbergsoroligheterna”), och han menade att de som i generationer arrenderat gårdarna hade rätt att friköpa dem från kronan/staten, alltså skulle de inte betala något till ägarna på Gustafsborgs Säteri. Det blev långdragna tvister, och det utmynnade i att genom en s.k. förlikningsauktion 1871 fick bönderna ånyo ropa in hemmanen. I Åstratorp är det bara 1/24 mtl (= f.d. Träteporten, sen Åstratorp 1:3) som fortsätter att ha samma ägare, nämligen Per Andersson i Björstorp. De övriga gårdarna här står Gustafsborgs Säteri som ägare till.

Det finns mycket att läsa om tvisterna i N. Åsbo Häradsrätts domböcker, även i boken "Gustafsborgs historia" av Johan Wendt och i artiklar/böcker som berör "Tullbergsoroligheterna".

Omkr. 1882-84 delades Åstratorp 1/8 mtl till: 11/192 mtl (=Spelehuset), 1/32 mtl (= f.d. torpet Björnhult), 1/48 mtl (= i bygdeband benämnt "Ridskolan") och 1/64 mtl (= ett skifte mellan Äktaboden och Spelehuset).

 


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-20 10:30:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Bengtsson (2019-11-10 11:41:07) Kontakta föreningen