Deklarationsuppg. 1917, Åstratorp, Törnkvists, sid 1

Deklarationsuppg. 1917, Åstratorp, Törnkvists, sid 1
Från Klippans kommunarkiv.
 ARKIV: Riseberga kommun
 Ransoneringshandlingar, deklarationer av säd, 1917 F:14