Åhus

Torp undr gården Ruggaröd, beläget vid Rönneå.