Ruggaröd

Gård med flera torp och bränneri vid Rönneå uppströms Kättabro.
Militieboställe som hörde till Norra Skånska Infanterireg.
Friköpt 1899.