Ruveröds kvarn


Boningshusets bålevägg

Ruveröds vattenkvarnsanläggning består av ett litet envånings boningshus byggt i skiftesverk med stolpar och båle av eke och under halmtak samt inrymmande stuga, kök, kammare och spiskammare samt ett invid detta beläget kvarnhus likaledes byggt i skiftesverk av eke och med fullständigt bevarad kvarninredning. Även denna sistnämnda byggnad är i en våning och under halmtak och inrymmer en enda lokal nämligen kvarnkammaren

Stugfogde är Thorild Sandström, telefon  0435-440896.

Editerad av: Cristian Carlsson (2018-11-12 17:47:01)