Medlemskap

Vår Hembygdsförening arbetar för att kunskapen om, och känslan för våra socknars kultur- och naturarv fördjupas och på olika sätt förs vidare till kommande generationer. Föreningen värnar om naturhistoriska minnen, traditioner och miljöer till exempel vid våra fyra fastigheter.

Vill Du som medlem medverka till att föreningens målsättning uppfylls hälsar vi Dig varmt välkommen till vår gemenskap. Årsavgiften är 125 kronor.

Skriv ett mail till vår kassör adr: [email protected] med uppgifter om namn, adress, e-postadr och tel.nr eller sätt in 125 kronor på Bankgiro 399-3862 med samma uppgifter som ovan, så får Du ett välkomstbrev på posten.

Mer information lämnas av ordf. Bo Rosengren e-postadr: [email protected]

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter