Om oss


Ringamåla hembygdsförening har funnits sedan 1957 och har idag cirka 173 medlemmar. Föreningens mål med sin verksamhet har sin grund i att bevara det kulturarv vi givits.

Att föreningen är verksam i äldre byggnader och har sitt museum är föreningens bidrag till att bevara det gamla, samt att kunna föra kunskapen vidare till kommande generationer.

Ringamåla hembygdsförening verkar för att bevara dåtiden i nutiden.

Föreningens egna hemsida når du här