Styrelsen


Ordförande: Gerd Lindgren
Sekreterare: Fördelas mellan styrelsen
Kassör:          Kerstin Engman
Ledamöter:  Tommy Lundqvist
Åsa Malmström (vice ordf.)
Christina Wiik
Ulla Wilert
Margareta Sund

Ersättare:  Hans Andersson
Ulf Björk
Mattias Nielsen
Ulla-Britt
Anders Eriksson
Per Pettersson
Vakant
Vakant

Editerad av: Åsa Malmström (2019-05-16 08:19:08)