Medlemskap


Du kan bli medlem i Rimbo Hembygdsförening genom att betala in 100 kronor enskild eller 200 kr för familj (2 vuxna, barn under 18 år) på bankgiro 976-3806. Kom ihåg att meddela namn och adress.

Editerad av: Åsa Malmström (2019-05-16 08:20:08)