Bidrag, stipendiumRenoveringar, ombyggnader, mm


Renoveringar 2016 och 2017.

Utförda renoveringsarbeten  på Rökstugan och Undantagsstugan finansieras med bidrag:

-  Från Jordbruksverket med 65%

 

-  Ur bygdeavgiftsmedel från Klarälvens regleringsfond med 25%.
-  Från Stiftelsen Kulturmiljöfond Värmland 10 %.


Övrigt bidrag 2017

Från Billeruds sociala fond har vi under 2017 erhållit 12 500 kr som bidrag till nya skärmväggar i dusch/wc/tvättrum i Algots stuga.
 

Renoveringar och investering mm 2018

Under 2018 erhölls bidrag för ny gärdesgård, ca 200 m och renovering av loge/ladugård bidrag från:

-  Från Jordbruksverket med 68%

 

-  Bygdeavgiftsmedel från Klarälvens regleringsfond med 22%.
-  Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur,  en engångssumma av 50 000 kr.

 


Övrigt bidrag 2018

Av Helmiastiftelsen fick vi under hösten 2018 stipendium för kulturellt arbete ett bidrag på 30 000 kr.

 


 

Renoveringar och investering mm 2019

För renoveringar mm under 2019 har erhållits  bidrag för ny gärdesgård, ca 165 m, renovering av fönster på Algots stuga samt utförande av nytt tak på skogskojan.  Dessa  bidrag har erhållits från:

-  Från Jordbruksverket med 68%

-  Bygdeavgiftsmedel  från Klarälvens regleringsfond med 22%.
 

Investering 2020

Ny gärdesgård etapp 3, ca 90 m, utfördes under våren 2020.  Bidrag för detta har erhållits från:

-  Från Jordbruksverket med 68%

-  Bygdeavgiftsmedel  från Klarälvens regleringsfond med 22%. 


 

Renoveringar 2021

För renovering av under 2021 har erhållits  bidrag.
För Lilla ladan (fårhuset) gäller utförande av nytt tak samt byte av bottenstockar. För Sommarladugården gäller byte av bottenstockar. Dessa  bidrag har erhållits från:

-  Från Stiftelsen Kulturmiljöfond Värmland.

-  Bygdeavgiftsmedel  från Klarälvens regleringsfond med 30% av den totala
   anläggningskostnaden.

-  Från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

-  Från Jordbruksverket Landsbygdsprogrammet med ca 50 %.

 

Investering 2022

Ny brunn
För borrning av ny brunn har bidrag erhållits från:

-  Bygdeavgiftsmedel  från Klarälvens regleringsfond med 40% av den totala      anläggningskostnaden.


-  Landsbygspotten, Torsby kommun. 

 

Förening:

Rikkenbergets Hembygdsförening

Skapad av: (2017-12-18 00:22:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rikkenbergets Hembygdsförening (2022-09-22 13:01:52) Kontakta föreningen